POP210709 – Populieren leemhoed op rogge

2 grote potten rogge met gips, via Liquid Medium geïnocculeerd
De datum op de pot zit er een dag naast; het was eigenlijk pas 8 juli

Winkelwagen